SEVEn

Česká města plánují udržitelnou mobilitu na evropské úrovni

Řecká Kalamata už na konci února hostila mezinárodní setkání k plánování udržitelné mobility v rámci evropského projektu BEACON zaměřeného na adaptaci měst na změny klimatu. Českou republiku na workshopu reprezentovali zástupci měst Písek a Rožnov pod Radhoštěm, kteří diskutovali společně s kolegy z Německa, Portugalska, Rumunska a Řecka nad otázkami, jak nejlépe dosáhnout udržitelné mobility ve svém městě.

Příklady dobré praxe a přístupy k řešení prezentovali zástupci z německého Bielefeldu, portugalské Bragy a hostící Kalamaty. Opatření a přístup na národní úrovni představil ředitel odboru Udržitelné městské mobility Řeckého ministerstva infrastruktury a dopravy a také výzkumný pracovník z katedry Dopravního plánování a inženýrství Národní technické univerzity v Aténách.

Důležitou součástí workshopu byly kulaté stoly, kde zástupci měst sdíleli své zkušenosti s tvorbou strategických plánů pro udržitelnou mobilitu a zároveň společně hledali nejvhodnější opatření pro řešení konkrétních situací, se kterými se města v dopravě běžně setkávají.

Projekt BEACON je financován Evropskou klimatickou iniciativou Německého federálního ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Cílem projektu je usnadnit městům adaptaci na změnu klimatu zaváděním vhodných opatření a sdílení zkušeností mezi městy a školami v Evropě.

Další informace na stránkách projektu BEACON

Foto: BEACON

Publikováno:    9.3.2020