SEVEn

Ukončení projektu go Eco

Projekt go Eco završen

V průběhu tří let se osm partnerů z různých evropských zemí věnovalo možnostem zlepšování účinnosti využívání energie v průmyslových parcích.  Společně byly sledovány postupy při analýze stávajícího stavu a návrhu opatření pro úsporu energie a nákladů.  V každé zemi se projekt go Eco zaměřil na jeden průmyslový park a spolupracoval s jeho vedením a/nebo jednotlivými uživateli při předávání informací a zkušeností i při návrhu a realizaci konkrétních řešení.

Výsledky jsou popsány v souhrnné brožuře, která je k dispozici ke stažení ve všech jazykových verzích projektu.

Závěrečná mezinárodní konference

Konference se konala dne 3. prosince 2015 v multifunkčním centru Halle Pajole v Paříži. (Zajímavé informace o tomto centru viz poslední číslo zpravodaje projektu).

Úvodní přednášku měl Claude Turmes (poslanec evropského parlamentu a člen výboru pro průmysl, výzkum a energii) o klimatických cílech a jejich vlivu na konkurenceschopnost evropských průmyslových podniků.

Principy cirkulární ekonomiky představila Charlotte Thevenet z centra Sofies.  Cílem je co nejdéle zdroje využívat, regenerovat nebo recyklovat, na rozdíl od tradičního přístupu lineární ekonomiky (výroba, užití, likvidace).

Po přestavení projektu go Eco a jeho výsledků vedoucím projektu (Achim Neuhäuser z Berliner Energie Agentur) a konkrétních opatření ve francouzském parku Vaux-le-Pénil (Florence Duclos) následovala dlouhá diskuse ke konkrétním zkušenostem projektu i obecnějším otázkám průmyslové energetiky.

Doba a místo konání konference a posledního pracovního setkání partnerů projektu v Paříži byly stanoveny s velkým předstihem záměrně tak, aby byly součástí řady souběžně probíhajících akcí v rámci velké mezinárodní konference o klimatu COP 21.

Publikováno:    29.12.2015